زبان و ادبیات انگلیسی

وبلاگ دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی پیام نور دزفول

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ ترجمه متون ادبی 2 نیمسال دوم 91-90

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ آذر۱۳۹۲ساعت 13:29  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ ترجمه متون ادبی 1 نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ آذر۱۳۹۲ساعت 13:14  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ آذر۱۳۹۲ساعت 12:58  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ درآمدی بر ادبیات 2 نيمسال اول سال تحصيلي91-90


تمام  پاسخ های نمونه سوالات در فایل Txt و یا به صورت عکس در فایل زیپ شده قرار دارند.


برچسب‌ها: دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ, دانلود نمونه سوال درامدی بر ادبیات 2, دانلود نمونه سوالات همراه با پاسخ پیام نور, زبان و ادبیات انگلیسی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۴ مهر۱۳۹۲ساعت 21:6  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نقد ادبی 2 نيمسال اول سال تحصيلي92-91

دانشجویان گرامی توجه کنند که پاسخ نمونه سوالات یا به صورت عکس و یا نوشته شده در Notepad در فایل زیپ قرار دارند.


برچسب‌ها: دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ, نمونه سوال نقد ادبی, دانلود نمونه سوالات همراه با پاسخ پیام نور, دانلود نمونه سوالات همراه با پاسخ زبان و ادبیات ان, دانشگاه پیام نور
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۸ شهریور۱۳۹۲ساعت 21:3  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ جمعیت و تنظیم خانواده نیمسال دوم 90_89

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۷ مرداد۱۳۹۲ساعت 13:56  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ جمعیت و تنظیم خانواده نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۷ مرداد۱۳۹۲ساعت 13:48  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نمونه های شعر ساده نيمسال اول سال تحصيلي91-90

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۲ساعت 12:3  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ خواندن و درک مفاهیم 1 نیمسال اول 88-89

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۲ساعت 11:58  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ شعر انگلیسی نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۲ساعت 11:55  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ خواندن متون مطبوعاتی نيمسال اول سال تحصيلي91-90

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۲ساعت 11:51  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ زبان دوم فرانسه 1 ترم تابستان91-90

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۲ساعت 11:48  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ آواشناسی نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۲ساعت 11:45  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ اصول و روش ترجمه نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۲ساعت 11:42  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ زبان دوم فرانسه 3 نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  جمعه ۱۱ مرداد۱۳۹۲ساعت 2:32  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ زبان دوم فرانسه 2 نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  جمعه ۱۱ مرداد۱۳۹۲ساعت 2:16  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ روش تدریس زبان انگلیسی نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  جمعه ۱۱ مرداد۱۳۹۲ساعت 2:11  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ آموزش زبان نيمسال اول سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  جمعه ۱۱ مرداد۱۳۹۲ساعت 1:57  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۹ مرداد۱۳۹۲ساعت 18:20  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۹ مرداد۱۳۹۲ساعت 18:16  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نمایشنامه 2 نيمسال اول سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۹ مرداد۱۳۹۲ساعت 18:12  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ مکتب های ادبی نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۹ مرداد۱۳۹۲ساعت 18:7  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 نیم سال دوم 91-92

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۹ مرداد۱۳۹۲ساعت 18:3  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ اصول و روش تحقیق 2 نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۹ مرداد۱۳۹۲ساعت 17:59  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ نمایشنامه یک نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۹ مرداد۱۳۹۲ساعت 17:54  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ ترجمه متون ادبی 2 نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۹ مرداد۱۳۹۲ساعت 2:21  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ ادبیات آمریکا نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۹ مرداد۱۳۹۲ساعت 2:11  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ اصول و روش تحقیق (منبع جدید) نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ تیر۱۳۹۲ساعت 13:15  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ اسطوره های یونان و روم باستان نيمسال دوم سال تحصيلي92-91

+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ تیر۱۳۹۲ساعت 13:0  توسط امین  | 

دانلود نمونه سوال همراه با پاسخ بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 نیمسال اول 91-92

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۹ خرداد۱۳۹۲ساعت 8:53  توسط امین  | 

مطالب قدیمی‌تر